100

Politikalarımız

Ticaret Politikamız…

Hiçbir zaman karlılığı ön planda tutan tüccar olmamak. Kullanamadığımız bir ürünü üretmek gafletine düşmemek. İnsan sağlığı ve değerlerine zarar veren hizmet ve ürünler ile yüksek karlılık sağlamak için insan sağlığı ve değerlerini hiçe saymamak. Ana ticaret düsturumuzdur.

Ticari ilkelerimizde BİRENK imzası taşıyan hizmet ve ürünlerimiz ile büyüyen bir aile olmak. Enerjilerini, Emeklerini, Tesislerini, Ar-Ge ve projelerimize açan kıymetli iş ortaklarımıza yanımızda durdukları ve esirgemedikleri yol arkadaşlıkları için teşekkürü borç bilerek ilerlemektir.

İnsan Kaynakları Politikamız…

İşe ve işyerine uyum gösterecek adayların seçim aşamasından başlamak üzere sistematik şekilde kuruma kazandırılması, kurum içinde yüksek performans göstermelerini sağlayacak şekilde bireysel gelişmelerinin desteklenmesi ve uzun soluklu iş birliğinin kurulmasının sağlanması temel politikamızdır.

Kendini sürekli geliştiren, yeniliğe açık, öğrenmeye istekli , BİRENK yetkinliklerine sahip tüm çalışanlarımız  şirket içi oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirmeye öncelikli alınırlar.

Kalite Politikamız

Güncel teknolojileri kullanarak , yenilikçi fikirleri destekleyerek, tüm iş süreçlerimizi ve uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek bulunduğumuz her sektörde tedarikçilerimizin, çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın beklentilerine uygun zaman, maliyet ve kalitede hızlı çözümler üreterek maksimum memnuniyet seviyesine ulaşmaktır.

Çevre Politikamız

İş süreçlerimizde , ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli önlemleri almak, çalışanlarımız da çevre bilincini geliştirmek, atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde toplamak, ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun davranmak temel politikamızdır.